zielonagorainfo24.pl

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

20.11.2020, 08:24

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada. Z brakiem akceptacji często ma styczność sporo osób i właśnie ten dzień ma to głosić. Jest to pewnego rodzaju prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby szukali rozwiązania tego sporego problemu. Edukacja, czy też tworzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz brak terroru wobec osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest znakomitą metodą przeciwstawiania się różnym złym zachowaniom w tym zakresie.

Systematycznie powstające akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w odnalezieniu głębszych motywów pojawiania się nietolerancji, ale również mają uprzedzać, jak niepokojące mogą być objawy braku akceptacji dla osób prześladowanych. Tego rodzaju czyny mają stać się potrzebne do tego, aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również otworzyć oczy na to, co to jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Ma także kształcić, uczyć uznania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, ale również zamysłem tego typu działań jest umiejętności słuchania.

Jak celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali ogólny manifest, w którym argumentują wielkie zrozumienie dla ofiar fizycznej oraz werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod jednogłośnym manifestem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie prezentowana poprzez wywieszanie kolorowych banerów oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony przede wszystkim most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij